Startpagina

Op 1 juli 2000 werd ik, Pradip Smagge, tot priester gewijd in mijn thuisparochie Heilig Hart te Oostende. Het thema van de wijdingsviering was toen en is symbool gebleven voor heel mijn denken en doen: “God is liefde”. Opgegroeid in een warm gezin heb ik van mijn ouders de waarden van liefde, hoop en geloof meegekregen. Ik blijf hen eeuwig dankbaar voor het geschenk van hun liefde. Want de liefde is wel degelijk het voornaamste wat er is in ons bestaan. In de figuur van Jezus zag ik dat ideaal het duidelijkst aanwezig. Ik hoop in mijn persoonlijk geloven, in mijn er-zijn-voor-mensen, in heel mijn wezen, dat ik in dit ideaal van de liefde mijn leven zinvol mag uitbouwen voor mijn medemensen en de God van liefde waarvoor en waaruit ik elke dag mag leven.

In de loop van de voorbije jaren kon ik mijn creativiteit delen met enthousiaste medewerkers en schreef ik zelf heel wat liedteksten bijeen. Via deze website kan ik vrij het één en ander publiceren in alle eenvoud en met de hoop dat de bezoekers van deze webpagina’s kunnen delen in mijn inspiraties en al het goede verder zijn weg mag vinden. De teksten op mijn website zijn dus vrij toegankelijk (in beide betekenissen, dat is toch mijn bedoeling).

 

Moge de God van liefde je tot zegen en sterkte zijn, altijd!

warme groet,

Je kan me bereiken via

0473 71 12 01

pradip@me.com

Je kan me volgen via

   Facebook

   Instagram

   YouTube

   Vimeo