Priester Pradip

Paasboodschap en paaszegen

“God is liefde en zeker geen haat…” (Bart Peeters uit zijn lied ‘Hemel’)

In schril contrast met het blinde geweld klinken in deze dagen woorden van liefde, van leven en hoop. In schril contrast vieren wij als christenen elk jaar weer opnieuw na Goede Vrijdag de overwinning van het leven op de dood. De vredevolle boodschappen die in deze dagen klinken via de media, via muzikanten en auteurs, bevestigen dat ook buiten dikke kerkmuren woorden van liefde, van hoop en geloof er wezenlijk toe doen. De boodschap die klinkt in de bijbel, de boodschap die Jezus verkondigde, die de eeuwen door door kerkmensen de wereld wordt ingestuurd, is een boodschap, is een verhaal dat niet klein te krijgen is. Namelijk dat mensen die goed doen, die liefde geven, die doen wat moet, die kunnen omgaan met anderen, dat deze mensen een nieuwe en betere wereld mogelijk maken. Dat deze mensen vooral en op de eerste plaats ook kerkmensen mogen zijn, volgelingen van Jezus.

God is liefde en zeker geen haat, laten wij daarin blijven geloven en nooit de hoop verliezen of de kant kiezen van het kwaad. Stef Bos schreef ooit eens: “Laat ons eerlijk zijn, wat kan er nou eigenlijk misgaan in de toekomst? Alleen de dood is een streep door de rekening, voor de rest is alles relatief. Dus maak je geen zorgen en zing vals, breek je hart, loop verloren, voel verdriet, en vlucht in woorden, maak jezelf wijs dat je onmisbaar bent, lieg de waarheid bij elkaar, vertel de wereld waar het op staat, speel een rol en verdwaal, maar heb lief in een andere taal. Want laat ons eerlijk zijn, wat kan er nou eigenlijk misgaan in de toekomst?”

Of zoals Griet Op de Beeck dinsdag schreef: “Laten we graag zien omdat we dat kunnen, en leven – voluit en gretig – omdat wij dat mógen en het daarom dubbel zo goed moeten doen. Laten we geen engelen zijn, maar als het kan toch ook geen duivels. Laten we mensen zijn. En helemaal onszelf worden, niet wie we denken dat anderen wilden dat we waren. Laten we moed houden, durven wankelen en redden wat er te redden valt. Onszelf bijvoorbeeld, en mekaar. En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid, weten wat we waard zijn, onszelf gunnen wat we verdienen, want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te denken. En laten we begrijpen wat de liefde is, onthouden dat dat alles is, of toch bijna. Laten we durven. Ja.

Paaszegen 2016

Mogen wij zo gezegende mensen zijn die zonder veel moeite zegen verspreiden. Mogen wij gezegende mensen zijn die wanneer het moeilijk en lastig wordt toch ook liefde en vrede blijven geven. Mogen wij in de kracht van het verrijzenisgeloof leven met veel durf en in alle openheid. Dat wij ons niet klein en bang maken door haat en woede van buitenaf, dat wij wel voldoende innerlijke kracht opbouwen om onze hoop en liefde te behouden, hoe dan ook. Dat wij in de voetsporen van de verrezene stevige stappen zetten naar het land van morgen, de nieuwe wereld, die wij hier en nu voorbereiden met wat ons te doen staat; liefde, vrede, vriendschap, gerechtigheid. Dat het ooit Pasen wordt voorgoed en voor iedereen… in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.