Priester Pradip

Tafelgebed Onzevader

Bij de nieuwe vertaling van het gebed Onzevader met kerngedachten uit het boek Het Onzevader opnieuw uitgelegd (Gerhard Lohfink, september 2016).

Wees geprezen, God, Vader van alle mensen,
van uw volk hier verzameld,
wij die willen doen wat Jezus deed,
wij die willen spreken de woorden die Hij sprak.

Wees geprezen, God, bron van levenskracht,
van liefde die niet verliezen kan van kwaad,
die geen grenzen maakt, maar bruggen bouwt.

Wees geprezen, God, Vader van alle mensen
die zich laten leiden door de Geest van uw Zoon Jezus
en in zijn voetspoor gaan een nieuwe wereld tegemoet.
Een wereld waar enkel nog ruimte is voor liefde,
vriendschap, rechtvaardigheid en goedheid.
Een wereld die mogelijk is getuige
het levensvoorbeeld van Jezus
die één en al goedheid en uit één stuk was,
heilig in alle betekenissen van dat woord.

Heilig

Hemelse Vader, U zorgt voor ons
en weet wat wij nodig hebben om te kunnen leven.
Geef ons het brood voor deze dag,
geef dat wij ervan kunnen delen,
maar zelf ook deel hebben
aan de goedheid en genade
die ons dagelijks omringen
en uw aanwezigheid doen vermoeden.

Zegen deze gaven met uw Geest van heiligheid
dat wij hier en nu uw Zoon Jezus nabij weten.

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: “Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.”

Wees geprezen, God, barmhartige Vader,
om uw Zoon Jezus als het lam
dat onze schuld op zich nam
en geef ons de kracht anderen te vergeven
en tekenen van liefde te stellen,
zo groeien wij meer en meer tot uw volk,
mensen, uw heilige naam waardig.

Wees uw Jezusbeweging nabij
in deze harde wereld vol beproeving en kwaad,
dat wij in de geest van Jezus leven
onderweg naar de nieuwe wereld
met de laatsten eerst en de minsten meest.
Schenk uw liefde, Vader, aan hen die wij moesten loslaten
en leven in uw eeuwig licht… (memento)
Wees geprezen, God, Vader van alle leven,
heiligen doen wij uw Naam
wanneer wij leven uw Zoon achterna.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.