Priester Pradip

Nieuwe benoeming

Vanmorgen heeft bisschop Lode mij benoemd tot pastoor van de federatie Damme in het decanaat Brugge. Na 8 jaar parochiepastoraal in de federatie Knokke-Heist ga ik dus een nieuwe uitdaging aan. Op Gods ondoorgrondelijke wegen zijn wij altijd onderweg van gisteren naar morgen. Ik hoop her en der een voetafdruk van liefde te hebben gezet en ga dapper door op die weg van liefde. Het is afscheid nemen van het vertrouwde en met open handen het ongekende ontvangen… Blijvend gestuwd door Jezus’ goede Geest en gedragen door het geloof van velen.