Priester Pradip

Gebed bij een oorlogsmonument

God van liefde en vrede, wij gedenken keer op keer de slachtoffers uit de grote wereldoorlogen. Hun kreet, hun schreeuw klinkt op van diep uit de aarde, hun roep om recht en vrede moet blijven gehoord worden opdat hun gegeven levens niet zinloos opgaan in de storm van de tijd.

God, wij bevelen U toe alle namen van diegenen die gestorven zijn in militaire dienst of militaire plicht, de gekende en ongekende soldaten, soldaten van ter plaatse en soldaten van over heel de wereld, de getroffen gezinnen, de burgers…

Wij gedenken alle leed dat niet te noemen is.

Wij verbinden ons, hier en nu, om de bevochten vrijheid te bewaren en nooit geweld te gebruiken, geen heil te zoeken in wapens maar in woorden van verzoening, waardering en vrede.

Wij bidden voor allen die zich eendrachtig inspannen om de huidige brandhaarden van haat te doven.

God, doe ons leven met de dag voor ogen waarop wij allen in vrede mogen wonen, die dag dat niemand nog meer wil hebben dan een ander, dat niemand nog tekort zou hebben en alle tranen voorgoed zijn afgewist. Laat die dag van wereldvrede in ons hart gegrift staan, zodat wij vol vertrouwen weten wat ons te doen staat. Amen.