Priester Pradip

Heilige Familie

Gevoed met liefde, preek bij het feest van de Heilige Familie

“Jezus groeide op en nam toe in krachten; Hij werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem.”

Op het einde van het jaar 2017 mogen we het over de liefde hebben. Nogmaals over de liefde, ja, want liefde is de kern van ons geloof. Het is goed dit oude jaar af te sluiten met woorden vol liefde en die liefde mee te nemen naar het nieuwe jaar. In het jaaroverzicht van het wereldnieuws staan weer verschrikkelijke gebeurtenissen, maar worden geen beelden getoond en wordt er niet gesproken over de miljarden lieve woorden die door mensen aan elkaar werden toevertrouwd, over de ontelbare stille daden van pure goedheid die gesteld werden, over de tranen die vloeiden uit oprechte vreugde en intense verwondering of door het geraakt zijn van de schoonheid van de natuur, de emoties die kunst en muziek bij mensen hebben opgeroepen. In het jaaroverzicht van het wereldnieuws of de statistieken is er geen eervolle vermelding voor alle mensen die zich hebben ingezet om te werken aan een betere wereld, die kleine daden met grote liefde hebben gedaan, die in hun dagelijkse zorg voor hun gezin, hun familie en vrienden hebben getoond waar de ware kracht van het mensdom aanwezig is.

Liefde en goedheid houden onze wereld in beweging, liefde en goedheid maken toekomst mogelijk, los van welk verleden ook, liefde en goedheid zijn de fundamenten van het gezin, van de liefde van ouders voor elkaar en voor hun kinderen.

In de opvoeding gaat het niet louter om voeding: eten en drank, het gaat ook om het voeden met liefde, het aansterken van de geest, het aanleren van vertrouwen en het weerbaar maken. Over Jezus’ kinderjaren weten we niets, wel dat hij opgroeide en gevoed werd met heel veel liefde door zijn ouders Maria en Jozef. Dat Hij gaandeweg, al groeiende, wijsheid opdeed en meer en meer die goddelijke kracht in zichzelf mocht ontdekken.

Jezus’ boodschap was en blijft een boodschap van liefde: ‘menslief hou van elkaar’, ‘door de liefde laat u wekken’, ‘alles wat je in liefde en goedheid voor een ander doet, heb je voor God gedaan’…

Zolang de wereld gevuld blijft met haat in alle vormen, zolang moeten wij leven, geloven en werken in liefde. De boodschap van liefde moet blijven klinken, wij moeten ons als gelovigen blijven voeden met liefde, want alleen de liefde zal ons redden.

De liefde van God is een houvast, een bron, de hartklop van ons bestaan. Wij hopen en zijn dankbaar dat ook in 2018 heel veel mensen in liefde willen leven, die alles over hebben voor elkaar, hun gezin, hun kinderen. Laten wij bidden en hopen dat vele kinderen mogen opgroeien in de warme liefde van hun ouders, dat zij van thuis uit het goede voorbeeld meekrijgen van waartoe liefde in staat is. En dat vooral wij, als christenen, onze relatie met God niet verwaarlozen en zijn geliefde kinderen blijven.