Priester Pradip

Tafelgebed ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’

Tafelgebed geschreven door Pradip Smagge bij het refrein ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’, tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen

God, U die verborgen in elk mensenhart aan het licht komt in woorden en daden die bevrijden.

U bent onze kracht om deze oude aarde nieuw te maken, een nieuwe wereld met bomen tot in de hemel, waar water, schoonheid en brood, gerechtigheid is en genade, waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen.

Van U is de toekomst, kome wat komt.

Geef dat wij in de kracht van Jezus, uw dienstknecht, opengaan voor het visioen van vrede dat sinds mensenheugenis ons roept:

2 x refrein‘Dat een nieuwe wereld komen zal’

Jezus, die mens, gedenken wij, hier en nu, Hij, uw voorbeeldmens, weldoende liefde, brood uit de hemel, wijnstok wereldwijd vertakt.

Jezus, die mens, gedenken wij, hoe Hij met goddelijke moed het brood brak met zijn vrienden, die laatste avond van zijn veel te korte leven op aarde en zei: ‘Zie, dit brood gebroken, zo geef ik mij niet tevergeefs, maar ten bate van een nieuwe wereld.’

Jezus, die mens gedenken wij, hoe Hij met goddelijke moed de beker wijn van hand tot hand liet rondgaan en zei: ‘Zie, deze wijn als bloed vergoten, een hersteld verbond ten bate van een nieuwe wereld.’

2 x refrein ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’

Moge het delen van dit brood en deze beker ons sterken in de hoop dat Jezus leven zal in ieder van ons als liefdeskracht om veilige buurten te bouwen, dat wij wonen in wijken van vrede, in schaduw van bomen.

Dat geen mensenkind meer sterven zal aan blinde woede of de hardheid van gesloten harten.

God, geef dat wij niet langer de aarde schenden of elkaar het licht ontroven, maar dat wij leven Hem achterna, Jezus, jouw gezalfde, onze voorbeeldmens. Dat wij in zijn voetspoor leven richting jouw nieuwe wereld.

2 x refrein ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’

Wij bidden in verbondenheid met onze overledenen… (memento), dat zij leven in een liefde waaraan geen einde komt.