Priester Pradip

Gebed ‘vrede boven oorlog’

God van vrede, wij bidden in het bijzonder op dit moment voor de slachtoffers uit de twee wereldoorlogen die in (naam gemeente) het leven lieten, soldaten en burgers…

We bidden ook voor hen die voor het leven getekend werden, getraumatiseerd of voor hen die de oorlogsherinneringen met zich meedroegen of meedragen als een kwetsbaar verhaal.

We bidden voor de kinderen van de vredestijd die geen oorlog van dichtbij hebben gekend, die oorlog kennen als iets uit een vervlogen geschiedenis, of als een dagelijks item in het wereldnieuws…

We bidden voor allen die om den brode wapens ter hand nemen, of die vanuit hun beroep vrede onderhandelen, of die er baat bij hebben dat vrede aan stukken wordt geschoten en dat zelfs volkeren mekaar naar het leven staan.

Wij bidden dat er geen redenen meer zouden zijn om oorlog te voeren, dat geen enkel volk geweld meer moet gebruiken om vrede te bekomen of op te eisen waartoe zij recht op hebben; een plaats om goed en veilig te kunnen wonen, waar helder water en voedsel is voor iedereen, waar niemand bang hoeft te zijn van de ander en niemand uitgesloten wordt om welke reden dan ook…

We bidden om meer geloof en vertrouwen dat deze droom van een oorlog vrije wereld ooit mogelijk zal zijn. Dat we blijven kiezen, ook in kleine kring, om liefde boven haat en vrede boven oorlog. Moge het zo zijn. Amen.