Priester Pradip

Gebed Wapenstilstand 1918-2018

God van vrede en liefde, in dit moment gedenken wij alle slachtoffers die vielen bij het vechten om vrede, wij gedenken 100 jaar wapenstilstand na de wereldoorlog, de eerste…

Met schaamte geven wij toe nog steeds niet tot vrede in staat te zijn…

Op wapenstilstand beseffen we helaas dat aan de wapenwedloop geen einde komt, dat landen nog teveel inzetten op bewapening, dat de wereldeconomie draait op oorlogsindustrie…

Wat boven ons hoofd speelt ligt buiten ons bereik, maar dat wij op de vierkante meter waarop wij mens met mensen kunnen zijn, zelf de vrede bewaren, dat is onze opdracht, daarin ligt onze kracht om de kleine wereld om ons heen te doen lijken op wat U, God, voor ogen hebt: een nieuwe wereld waarin oorlog en haat ooit zullen verdwenen zijn.

God van vrede en liefde, maak ons tot instrumenten van uw vrede. Dat wij liefde brengen waar haat heerst, vergeving waar onrecht is, hoop waar gewanhoopt wordt, geloof waar getwijfeld wordt, eendracht waar tweedracht is. God, maak ons tot instrumenten van uw vrede, dat wij steeds meer zoeken te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan zelf begrepen te zijn, te beminnen met alle liefde die in ons is. Amen.

Klik hier om de video te bekijken Wapenstilstand Sijsele 1918-2018 (video door Wilfried Dyserinck)