Priester Pradip

Paasboodschap 2018

Halleluja! Pasen is superzondag, de zondag der zondagen, waarop wij als christenen, nog meer dan anders, duidelijk mogen zeggen en vieren: wij geloven in de kracht van leven! Elke zon-dag opnieuw spreken wij ons geloof uit in de verrijzenis, maar vandaag doen wij dat met meer kracht en overtuiging.

Ik weet dat er heel veel mensen zijn die niet geloven in het leven na de dood, zij zeggen: dood is dood! Basta, gedaan. Maar wij zeggen als gelovigen: leven is leven! Leven is de moeite waard, het is ons gegeven, wij moeten het koesteren, respecteren en er dankbaar om zijn! Wij erkennen de harde realiteit van lijden en dood en gaan daar ook respectvol mee om, maar wij geloven ook in de kracht van het leven! Leven dat zo krachtig is dat zelfs de dood in het niets verdwijnt.

Het is God zelf die kiest voor het leven. God haalt zijn Zoon uit de dood naar het volle leven en toont daarmee dat Hij niet akkoord is met het lijden en de dood. Pasen is het neen tegen de dood en het ja op het leven!

Laten wij als gelovigen opstandingsmensen zijn, opstaan tegen alles wat het leven kapot maakt, dat wij telkens weer kiezen voor het leven. Als christenen staan wij elke dag op, verrijzen wij, om ja te zeggen op het leven en van betekenis te zijn voor anderen.

Hallelu-ja! Het is een Hebreeuws woord met de betekenis ‘Prijs God!’ en de stam ‘ja’ slaat op God zelf. Ja is dus een goddelijk, positief woord.

Laten wij positief in het leven staan, zo groeit nieuw leven in de groene weiden…