Priester Pradip

In Gods naam mogelijk

Bij de vierde adventszondag jaar C

‘Hoe is het in Godsnaam mogelijk?!’ Anna en Joachim, met de handen in het haar, een familiedrama (neen, geen zoals wij die nu kennen met moord en doodslag, hier gaat het om nieuw leven): hun dochter, zopas nog hun lieve pubermeisje van 14, maar sinds kort uitgehuwelijkt en dus een jonge vrouw, de vrouw van de al iets oudere Jozef, blijkt zwanger te zijn. Nu noemen we dat een tienerzwangerschap.

‘Hoe is het in Godsnaam mogelijk?!’ Anna en Joachim, met de handen in het haar, hun lieve meisje dat zij hadden opgedragen in de tempel om haar aan God toe te wijden was bezocht door een engel en is nu zwanger, zij zal binnenkort de zoon van God baren, Jeshoea, Jezus, “God redt”.

Maria is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Mirjam, wat letterlijk ‘hun opstand, hun rebellie’ betekent. De oorsprong van die Hebreewse naam is hoogst waarschijnlijk Egyptisch: Meriam, van Meri-Amon (wat betekent ‘de Geliefde van -de God- Amon’). De geliefde van God.

Amaai, gelukkig was hun toekomstige schoonzoon, Jozef, een man met een gouden hart, hij had Maria lief, ook al begreep hij niets van wat er allemaal gebeurde.

‘Hoe is het in Godsnaam mogelijk?!’ Anna en Joachim, met de handen in het haar, de zus van Anna, Elisabet, (Maria sprak over haar als haar lieve, oude tant’ Elisabet) bleek ook zwanger te zijn en dat op haar hoge leeftijd. Nu noemen we dat een risicozwangerschap.

Familiedrama, in één familie twee bijzondere zwangerschappen, niemand begrijpt er iets van, iedereen zwijgt naar de buitenwereld toe…

En toch leert het mooie verhaal uit het evangelie in deze laatste adventszondag dat in de echte ontmoeting met wederzijds respect en begrip nieuwe toekomst mogelijk is en jawel, in Gods naam… in Gods naam is alles mogelijk!

Maria en Elisabet, de jonge maagd en de oudere, rijpere vrouw, ontmoeten elkaar op dezelfde golflengte van vertrouwen en geloof. In hun hart weten en voelen zij dat voor God niets onmogelijk is, dat Hij in hen grootste dingen doet en een ongehoorde, nieuwe toekomst wil maken, maar niet buiten hun wil om, enkel op basis van hun ja-woord, hun vertrouwen en godsgeloof…

De beide vrouwen, jong en oud, vinden elkaar in hun zelfde bekommernis, in hun zelfde geloof, in hun vreugde om het nieuw leven dat in hen groeit.

Het is in Gods naam mogelijk dat eenvoudige mensen vol vertrouwen zich aan het onmogelijke wagen.

Laten we met Kerst dit liefdevolle mysterie met vreugde vieren!

(afbeelding = schilderij van Luc Blomme)