Priester Pradip

Ietsje meer, de gulden regel

Bij de 7e zondag door het jaar C

Vaak hoor je mensen zeggen: “Ik geloof niet in God, ik geloof wel dat er iets meer is in het leven.” Als gelovigen kunnen wij dat ook zeggen, wij zeggen ook in ietsje meer te geloven, maar door ietsje meer te geloven, handelen wij ook ietsje anders. Het is zoals bij de beenhouwer, het mag voor ons inderdaad ‘ietsje’ meer zijn…

Jezus leert ons om telkens ‘meer’ te doen dan wat van ons gevraagd wordt, van gelovigen mag ietsje meer gevraagd worden… Geweldloosheid, vrijgevigheid, onbaatzuchtigheid, het zijn woorden die passen bij de volgelingen van Jezus. Het is aan de leerlingen van Jezus te zien, dat zij in ietsje meer geloven en dus ook ietsje ‘meer’ goed willen zijn. In de liefde gaan wij ver, heel ver, zonder aan onszelf te denken richten wij ons, als gelovigen, in de naastenliefde alle liefde naar de naaste, niet naar onszelf.

Als mensen van de Jezusbeweging proberen wij te geloven in de liefde en die liefde duidelijk te maken in de manier waarop wij door het leven gaan. Het ‘ietsje meer’ in ons leven is onze innerlijke drijfveer, de onzichtbare motor die ons anders doet leven en handelen. Alles wat wij doen of denken komt voort uit de bron van Gods liefde. Goede gelovigen proberen op de eerste plaats goede mensen te zijn. Zo leert Jezus ons de gulden regel: “Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij ook hen behandelen.” Of in een frissere vertaling: “Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.” “Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden.”

De gulden regel klinkt en klonk doorheen onze mensengeschiedenis, doorheen alle tijden, culturen en landen wereldwijd. Laten we deze gulden regel overlopen in de verschillende overtuigingen wereldwijd… (klik hier voor de gulden regel).