Priester Pradip

Liefde is alles

Bij het feest van de Heilige Familie (jaar A)

Met het feest van de Heilige Familie mogen we ons bezinnen
over de liefde binnen het gezin.
Jezus is mogen opgroeien in een warm nest,
Jezus heeft van thuis uit geleerd, gezien en ervaren wat liefde is.
Jozef en Maria hadden elkaar onvoorwaardelijk lief
en deelden hun liefde als ouders met hun zoon.

Het blijft door de eeuwen heen waar, tot op vandaag,
ook in deze moeilijke tijden en sterk veranderde samenleving,
dat liefde de basis, het fundament is van een goede opvoeding.

Kinderen hebben warmte nodig, huiselijkheid, geborgenheid.
Het is een voorrecht als volwassene te kunnen terugblikken
op mooie jeugdjaren, op een liefdevolle kindertijd.
In de opvoeding wordt zoveel meegegeven
wat belangrijk is voor het opgroeien van kinderen tot fijne volwassenen.
Een goed voorbeeld, ware en wijze woorden, goede daden,
raad, vertrouwen, aanmoediging, hoop, geloof en vooral liefde.

In welke gezinsvorm een kind ook mag opgroeien, laat het uit liefde zijn.

Daarom deze litanie als gebed om liefde
in welk gezin een kind ook mag opgroeien:

Laat er liefde zijn in het traditoneel gezin,
laat er liefde zijn in het adoptiegezin,
laat er liefde zijn in het nieuw samengesteld gezin,
laat er liefde zijn in het éénoudergezin,
laat er liefde zijn in het homo- of lesbogezin,
laat er liefde zijn in het pleeggezin,
laat er liefde zijn in het co-ouderschapsgezin na scheiding…

Laat er liefde zijn,
laat er liefde zijn waarin kinderen geborgenheid mogen ervaren,
laat er liefde zijn om kinderen te laten ontdekken
dat liefde het belangrijkste is in het leven.

We sluiten dit jaar af met liefde en uit liefde
om het nieuwe jaar in te zetten met nog meer liefde,
om alles te denken, te zeggen en te doen uit nog meer liefde…

Ode aan de liefde
Elk leven zou liefde moeten zijn.
Een kind zonder liefde is als een vogel voor de kat.
Een oudje dat in eenzaamheid moet verdwijnen
is als een slecht teken aan de wand van deze wereld.
Liefde gevraagd, graag. Liefde maakt het verschil.

Tijd, dat is liefde.
Licht, dat is liefde.
Dromen, dat is liefde.
Durven zeggen waar het op staat. Ook dat is liefde.
Goeiemorgen zeggen. Niet een keer, maar elke keer.
Dat is nog meer liefde.
Zeggen: het is wat het is. Punt. Ook dat is liefde.
Geen appels met peren vergelijken. (Dat is nooit liefde.)
Weten dat je iets kan,
en de verantwoordelijkheid opnemen om daar iets mee te doen.
Dat is liefde.
Iemand zeggen: je doet ertoe.
Iemand zeggen: falen hoort bij het leven.
En niets zeggen. Dat is ook liefde.
Niets vanzelfsprekend vinden.
Je afvragen waarom iemand doet zoals hij doet. Ook dat is liefde.
Benoemen, laten zijn, er zijn, ontroeren, ontroerd worden,
omarmen en omarmd worden, respecteren, en gerespecteerd worden, risico’s durven nemen, en het groter geheel willen zien.
Durven zeggen wat liefde is. Dat is liefde.
Leven alsof alles afhangt van de liefde. Dat is liefde.
Leven met, van, voor en vanuit liefde. Laat liefde je leven zijn.