Priester Pradip

Geest van hierboven

Pinksterviering

Een jaar geleden bracht Stef Bos tijdens de Met Hart En Ziel pinksterviering een nieuwe versie van het pinksterlied “Geest van hierboven” samen met het jeugdkoor Samen Op Weg uit Houten. Je kan het lied onderaan deze tekst beluisteren. Het lied klonk mooi in een heel bijzondere kerk met een glazen dak (Broerekerk in Bolsward, Nederland). Met zicht op de hemel zingen in een gebedsruimte over de Geest van hierboven, je zou voor minder vleugels krijgen. Heel wat protestantse gemeenten hadden een eigen creatieve inbreng om de pinksterviering vorm en inhoud te geven. Zo waren er honderden papieren duiven opgehangen door de leden van de gemeente Duiven…

Crea-tiviteit

Schepper Geest, creator Spiritus… De Geest van God daagt ons uit om grenzen te verleggen en creatief aan de slag te gaan. De Geest zorgt ervoor dat wij door het plafond heen kunnen kijken en een wijder perspectief krijgen, dat wij ‘out of the box’ kunnen denken. De Geest van God is een scheppingsprincipe. Adam, mens van de aarde, ontving levensadem om een bezield lichaam te worden. Adam komt tot leven doordat God hem adem geeft. Zolang wij ademhalen kunnen wij leven op aarde. Eens onze laatste adem gegeven is keert ons ontzielde lichaam terug naar de aarde. De Geest van God is de schepping zelf, want zonder levensadem valt alles stil. Elke vorm van creativiteit is een ode aan de geestkracht, aan roeach hakodesj, Gods heilige adem…

Omdenken

De Geest van hierboven doet ons anders denken en doen, het maakt ons vrij en legt ons niet aan banden. Wij mogen oude zaken nieuw leven inblazen, het is zelfs een taak, een opdracht, de scheppingsopdracht. Als medescheppers mogen wij als gelovigen de levensadem die we van God hebben gekregen doorgeven en aanwenden om wat verstard is te versoepelen, om wat ten dode opgeschreven is (indien nodig) te revitaliseren, tot leven te wekken. Aan ons is het gegeven om oude woorden nieuw leven in te blazen, om oude bijbelse taal ‘nieuw’ te zeggen. Het is zoals de apostel Paulus zegt: ‘We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.’ (Romeinen 7, 6)

Laten we ons als pinkstermensen trainen in het ‘omdenken’. Een mooi nieuw woord in de geest van Pinksteren, omdenken, anders leren redeneren. Op de website (omdenken.nl) van de grondlegger van het omdenken, Berthold Gunster, vinden we deze definitie van omdenken: ‘Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als ruwe energie; frustratie die zijn vorm nog niet gevonden heeft. Je gebruikt de energie van het probleem om nieuwe mogelijkheden te laten ontstaan.’

Die geest van het omdenken waait doorheen de bijbel, waait doorheen de geschiedenis van de ‘mensen van de weg’, en hopelijk ook doorheen ons eigen levensverhaal als bezielde gelovige?

Een geest-ig pinksterfeest gewenst!

(deze bezinning bij Pinksteren verscheen in alle edities van KERK&leven van het decanaat Brugge, 27 mei 2020, klik hier om de layout van het artikel te zien)