Priester Pradip

Kerstboodschap

Het zijn donkere tijden, niet alleen letterlijk. Op het einde van dit bizarre jaar bevinden we ons allen nog steeds in beperkte vrijheid en in onzekerheid over het verdwijnen van dat dodelijk virus. Zovelen rouwen om het verlies van een geliefde, zovelen zetten zich tot het uiterste in bij de zorg voor hun medemensen. Er heerst angst, verwarring en onbegrip. We zijn met onze neus gedrukt op het harde feit dat wij als mensen kwetsbare wezens zijn en dat iets van niets heel ons bestaan kan ontregelen.

Met Kerstmis moeten we het hebben over de geboorte van het Licht van de wereld in de donkerste tijd van het jaar. Onze ogen worden gericht op een kind in een arme stal. Een kind dat temidden van de warme schapen weerloos en hulpeloos toevertrouwd is aan een tienermoeder en haar vriend. Herders worden de weg gewezen door engelen, boodschappers van licht, brengers van vreugde en vrede. De eenvoudige herders ontmoeten hun toekomstige Herder.

Jezus, onze goede Herder is geboren tussen schapen en herders. Hij gaat ons al eeuwenlang voor op de weg van de vrede en in de oproep tot zorg dragen voor elkaar. Hij is de mensgeworden liefde van God, Hij is het Licht van de wereld, hoe donker en duister de tijden ook mogen zijn.

Wij christenen verliezen nooit de hoop en weten elkaar te bemoedigen in de warme aandacht en zorg voor elkaar. Jezus is onze goede Herder, Hij doet ons herderen, Hij is onze kracht en geeft ons liefde.

Mijn wens voor jullie allen, een wens vol vrede en goedheid voor een liefdevol en gezond 2021!

De afbeelding is een detail uit het schilderij ‘Immanuel Christmas’ van Yongsung Kim.