Priester Pradip

Tijd voor vrede

Bij de herdenking Slag om ‘t Molentje Moerkerke, 20 september 2020

In het jaar 1922, tijdens het interbellum, schreef Jan Nooter dit gebed:

Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons heeft geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

God van vrede, wij bidden U ter nagedachtenis van de gesneuvelden bij de slag om ’t Molentje op 13 en 14 september 1944, waarbij vele Duitse en Canadese soldaten, maar ook burgers van Moerkerke het leven lieten. Wij bidden om het geleden leed, de waanzin van het oorlogsgeweld, om deze verschrikkelijke bladzijde in de geschiedenis van Moerkerke.

God van vrede, wij bidden U, dat wij het nooit zouden vergeten hoe onze vrijheid, onze huidige vrede, ooit bevochten is geweest. Geef ons vrede, een tijd voor vrede, innerlijke vrede, dat wij bruggenbouwers worden, die de toegang tot een nieuwe en betere wereld mogelijk maken. Amen.

Ode of Remembrance, uit het gedicht ‘For the Fallen’ van Laurence Binyon, (Cornwall-Engeland, 21 september 1914 , na de Slag bij Bergen-België)

They shall grow not old as we that are left grow old.
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning,
we will remember them, we will remember them.

Zij zullen niet ouder worden zoals wij
die mochten verder leven om oud te worden.
Ouderdom zal nooit vat op hen hebben,
het verstrijken van de jaren
zal op hen geen sporen nalaten.
Iedere dag bij het ondergaan van de zon en ‘s morgens vroeg
zullen wij hen herdenken, zullen wij hen herdenken.