Priester Pradip

Kruidenwijding

Damme, 15 augustus 2020

(gebed naar het Rituale Romanum)

God van liefde, Schepper van alle dingen,
zichtbare en onzichtbare,
die niets voor niets hebt gemaakt,
zegen deze kruiden, gegroeid uit de aarde
om mens en dier tot nut te zijn.
U hebt deze kruiden en gewassen laten groeien en bloeien
elk naar hun geur en kleur, hun eigen aard en vruchtbaarheid.
Elk kruid heeft een andere taak,
hetzij tot voedsel te dienen of om op smaak te brengen,
hetzij als medicijn vol genezende krachten
of als bescherming tegen ziekte en onheil.
Wij vragen U deze verschillende soorten kruiden,
veldbloemen en graangewassen
in uw goedheid te zegenen zodat ze,
bovenop hun door U geschonken natuurlijke kracht,
door uw zegen vervuld mogen zijn met uw liefdevolle genade.
Mogen ze zo in uw naam gebruikt worden voor mens en dier
en een bescherming bieden tegen alle ziekte en onheil. Amen.