Priester Pradip

Herderen

Bij de 29e zondag door het jaar B

Jezus zegt heel duidelijk aan zijn leerlingen: “Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn, en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn.” (NBV21)

Valt het woordje ‘zijn’ jullie ook op? Het leerling ‘zijn’ van Jezus toont zich in de dienstbaarheid, of het wezen, de bestaansreden van de leerling van Jezus, ligt in het doen, het handelen in alle nederigheid en kleinheid. Je bent een leerling van Jezus door dienstbaar te zijn, door in alles wat je zegt en doet de ander te dienen en niet jezelf op de eerste plaats te zetten.

We zijn er in dit leven om elkaar te dienen, om als Jezus voor elkaar te zijn. Jezus die als lijdende dienaar ons is voorgegaan, is ons tot voorbeeld geworden om dienend in het leven te staan.

Ook in onze pastorale eenheid, die maandag haar eerste verjaardag viert, plaatsen we de dienstbaarheid voorop. Ik verwijs graag even naar wat vicaris Marc Steen vroeg aan de teamleden in de aanstellingsviering op 18 oktober 2020: “De dienst van de leiding van een pastorale eenheid berust bij het team, dat werkt in samen gedragen verantwoordelijkheid. Als team zijn jullie verantwoordelijk voor de werking van de gehele pastorale eenheid. De pastoor, die ook deel uitmaakt van het team, coördineert de werking van het team en is de eindverantwoordelijke tegenover de bisschop. Als team hebben jullie de taak om verder te werken aan een gedragen en gedeelde visie over liturgie, diaconie en catechese en verkondiging. Jullie denken na over de pastorale prioriteiten en proberen deze om te zetten in actieplannen en initiatieven. Zijn jullie bereid om deze verantwoordelijkheid op te nemen?”
Antwoord van de teamleden: “Gedragen door ons geloof, verbonden met onze gemeenschap en in de kracht van Jezus’ Geest willen wij deze verantwoordelijkheid opnemen in dienst van onze nieuwe pastorale eenheid Groene Weiden. Wij willen dit doen in een goede samenwerking met allen, die werkzaam zijn in deze pastorale eenheid.”

De naamkeuze voor deze pastorale eenheid Groene Weiden heeft een duidelijke verwijzing naar Psalm 23 waarin God als een herder wordt beschouwd en naar Jezus de Goede Herder die ons naar zijn voorbeeld leert “herderen”, herder zijn voor elkaar in liefdevolle dienstbaarheid.

Het werkwoord “herderen” staat niet in het woordenboek, maar is een heel belangrijk woord in onze handleiding om een goede leerling van Jezus te zijn. Ik mocht in een ver verleden stage doen op de Sint-Baafsparochie in Brugge en leerde er o.a. van de toenmalige pastoor Carlos Desoete het werkwoord “herderen”.

Ik eindig met een tekst van Carlos Desoete, uit In zijn Naam, 2015, p.109

De bestemming van een christen ligt samengevat in die ene zin: ‘Ik ben de goede herder.’ Dit woord mag je zeggen en doen. Herder zijn is houden van allen die ons zijn toevertrouwd, en dag in dag uit je leven voor hen geven… Kerk van herder horen wij te zijn, vanuit die Ene die onze Herder is, en die ons zendt om zijn herderwerk voort te zetten, en onvermoeibaar de zorg om mensen in beide handen te nemen. Laat ons dus herderen.