Priester Pradip

Kerstzegeningsgebed 2021

God van leven en licht,
U houdt zich niet afzijdig van onze wereld
en U bent neergedaald om een mensenkind te worden
en ons bestaan te delen in alle goed en kwaad.
Geef dat wij voor elkaar als sterren zijn in de nacht,
dat wij ons licht niet voor onszelf houden,
maar het laten stralen voor anderen.
Dat wij schitterende mensen worden
en zoals de kerstster de plaats aanduiden
waar nieuwe toekomst geboren wordt.
Dat wij elkaar omarmen op een veilige manier
en zo tonen dat we elkaar niet loslaten,
dat wij elkaar niet overlaten
aan eenzaamheid en uitzichtloosheid.
Dat wij niet opgeven, maar volhouden,
om liefde te geven, om liefde te zijn,
zo worden wij een zegen voor elkaar
in de naam van de Vader, de Zoon een heilige Geest. Amen.