Priester Pradip

Jezus volgen

Bij Roepingenzondag 2022

Elk jaar opnieuw bezinnen we ons op roepingenzondag over onze roeping als christen en het volgen van Jezus. Jezus roept ons elke dag opnieuw om Hem te volgen, te luisteren naar zijn woorden en te leren van zijn daden. De heilige Geest helpt ons bij het volgen van Jezus. In zijn inspiratie kunnen we iets van Gods liefde voelen en doorgeven aan anderen. Jezus volgen is een boeiende uitdaging. Je geeft Hem alles (of toch veel) en je krijgt er zoveel voor terug. Of eigenlijk is het omgekeerd. Wij krijgen alles van Hem en daarom geven we Hem ook iets terug…

Op de website van overheid.vlaanderen.be lezen we over de wervingsactie voor het onderwijs: “De nieuwe campagne ‘Lesgeven is alles geven’ daagt mensen die het verschil willen maken uit om leraar te worden. Het onderwijsveld wil nu de instroom versterken met een imagocampagne die de fantastische en unieke aspecten van de job in de kijker zet. De campagne wijst mensen ook de weg naar het lerarenberoep.”

Durven ook wij als christenen verkondigen ‘Jezus volgen is alles geven’? Uiteraard krijgen we als onmiddellijke reactie (net zoals op de campagneslogan voor het onderwijs): ‘Ja, maar wat krijgen we ervoor terug?’

Jezus volgen is alles geven, omdat wij alles van Hem hebben gekregen. Wij mogen elke dag leven omdat het leven, de liefde, het geluk, ons gegeven zijn. Wie dankbaar is om alles wat hij krijgt, kan ook alles geven.

Straks ben ik 22 jaar gewijd als priester. 28 jaar geleden koos ik ervoor om Jezus te volgen en dat als priester. Priester zijn is alles geven, is Jezus’ woorden spreken, zijn liefde voor mensen zichtbaar maken. Ik krijg door mijn geloof en het volgen van Jezus zoveel terug; dankbaarheid, vreugde, levensmoed, hoop en vertrouwen… Natuurlijk is het niet altijd zonneschijn en bloemenpracht. Jezus volgen is ook het kruis helpen dragen; de pijn, de zorgen en het verdriet van zovele mensen, maar ook de eigen onzekerheden. Leerling zijn van Jezus in 2022 is niet anders dan toen het dat voor de eerste leerlingen was.

Als priester ben ik niet alleen, gelukkig maar. Er zijn velen die de geloofsgemeenschap een warm hart toedragen en ondersteuning bieden op allerlei vlak. Het moet wel vermeld (en dat weten en merken we allemaal) dat de geloofsgemeenschap veranderd is in de loop van de tijd. De geloofsgemeenschappen zijn kleiner geworden, alsook het aantal gewijde voorgangers.

In het jaarboek van het Bisdom Brugge 2022 kunnen we volgende gegevens over de priesters opsommen:

  • Aantal priesters = 374
  • Aantal jongst gewijde priesters (vanaf 1999) = 34, waarvan de gemiddelde leeftijd 47 jaar is (de jongste is 29 jaar, de oudste is 71 jaar en op rust). 4 in het onderwijs, 2 als aalmoezenier, 1 op rust, 21 in de parochiepastoraal. 3 zijn priester in de Gemeenschap Moeder van Vrede (Gistel), 1 salesiaan, 2 scheutisten. Tussen 1999 en 2021 zijn er 8 jaren geweest waarin er geen wijdingen waren. Ik ben met m’n 46 jaar de jongste pastoor van ons bisdom. 8 priesters zijn onder de 40 jaar, 16 priesters tussen 40 en 49 jaar, 10 priesters zijn 50 of boven de 50 jaar.
  • Aantal priesters benoemd en werkzaam in de parochiepastoraal = 103
  • De gemiddelde leeftijd = 59 jaar (7 onder de 40 jaar, 46 Tussen 40 en 60 jaar, 50 boven de 60 jaar)
  • 1 salesiaan, 3 scheutisten en 2 benedictijnen
  • 4 zijn pastoor van twee pastorale eenheden
  • klik hier voor een afbeelding decanaten en aantal pastoors

Er zijn momenteel 3 seminaristen in de eerste drie jaar van de priesteropleiding. Dus zijn er in de eerstkomende vier jaar geen priesterwijdingen… Dringend gezocht: arbeiders om voor God te werken! “Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’” (Matteüs 9:37-38 NBV21)

In de bovenstaande opsomming gaat het natuurlijk maar om cijfers en droge gegevens. Belangrijker dan aantallen en leeftijden is hoe de gewijde voorgangers samen met hun medewerkers (gewijde en niet-gewijde, bezoldigde en vrijwilligers) enthousiast en inspirerend Jezus volgen, voorleven en verkondigen. Jezus is ooit met een klein aantal leerlingen gestart. Die eerste leerlingen gingen ervoor en hebben alles gegeven!