Priester Pradip

Oefening om in vrede te leven met alles en iedereen

Voel genegenheid voor alles en iedereen. Overstijg jezelf, verlaat je egoïsme en eigenwaan. Oordeel niet, wees niet selectief, maar welwillend tegenover alles en iedereen.

Heb compassie met het lijden van alles en iedereen. Leer mee te lijden met Gods schepping en met je medemensen. Ontwikkel empathie. Voel, zonder uitzondering, mee met de pijn van alles en iedereen.

Verheug je over het geluk van alles en iedereen. Doe ook dit zonder eigenbelang, ook al maakt deze sympathie jezelf gelukkig. Doe het vooral om het geluk te bevorderen van alles en iedereen.

Wees liefdevol voor alles en iedereen. Stel daden van liefde zonder voor- of nadelen af te wegen. Beteken, los van jezelf, liefde voor alles en iedereen.

Liefde kent geen haat en zoekt vrede met alles en iedereen.

Naar de jhãna’s (meditatie stadia) van de Boeddha