Priester Pradip

De zin van het leven

Bij de 18e zondag door het jaar (C-cyclus)

Met de bijbelteksten uit deze zondagsliturgie
mogen wij ons even bezinnen over de zin van het leven.
Niet dat ik hier het antwoord zal geven,
want volgens mij is de zin van het leven
wat je er zelf aan wil geven.
Voor mezelf schrijf ik als de zin van het leven dat God liefde is.
Deze drie woorden ‘God is liefde’ vullen mijn bestaan,
daarvan, daaruit kan ik leven, daarin wil ik sterven.
Ik weet nu al, zonder pretentie,
dat mijn leven niet zinloos zal zijn geweest.

Prediker daarentegen, en samen met hem heel wat zinzoekers,
twijfelen aan de zinvolheid van het bestaan.
Is dan werkelijk alles lucht en leegte?
Jezus vat het goed samen op het einde van zijn vergelijking
over de boer die grotere schuren bouwt en komt te sterven,
het gaat niet om wat je aan goederen verzamelt tijdens je leven,
het belangrijkste is dat je het goede doet in je leven,
dat je leeft in de liefde van God.
Of letterlijk, dat je rijk bent bij God.

Als gelovigen kiezen wij voor het leven en niet voor de dood,
kiezen wij voor zinvolheid en niet voor zinloosheid.
Die keuze moet elke dag gemaakt worden.

Het is zoals met die beroemde zin van Hamlet:
‘To be or not to be, that is the question.’

‘Te zijn of niet te zijn, leven of dood zijn, daar gaat het om.
Het blinde noodlot zijn werk laten doen of er zich tegen verzetten?
Verlangen naar de dood en dus er zelf een einde aan maken?
Voor altijd slapen, zonder angsten, zonder pijn.
Doodgaan, slapen, misschien dromen?
Nee, niet dromen, want dan beginnen de nachtmerries opnieuw
met hun eindeloze dreiging van tirannen
en pijn van afgewezen liefde, de haat en de willekeur.
De angst om te weten wat na de dood komt, verlamt ons
en houdt ons tegen om de oversteek te wagen naar het onbekende.’
(vrij naar Hamlet van Shakespeare)

Of zoals boer Wortel in Boerenpsalm van Felix Timmermans:

‘Ik wens zo dikwijls dood te zijn,
de grond in geschupt te worden en niets meer te weten.
Want er zit nog zoveel donkerte in de toekomst.
Ge voelt dat aankomen. Het is een deel van het leven dat nadert.
Waarom blijft ge leven? Afweren kunt ge toch niet.

Naar wat zit ik dan te wachten?
Of is dat een deel van mijn taak, die ik nog moet afwerken,
alvorens ik als een peer van de boom val?
Het leven begint lijk een orgel, dat is om binnen te lokken,
maar eenmaal erin, hebben ze u vast en ze laten niet meer los,
en nu kunt ge mee een deel van de smart dragen,
die over de wereld hangt.’
(uit Boerenpsalm, Felix Timmermans, 2022, blz. 78)

Als gelovigen kiezen wij voor het leven en niet voor de dood,
kiezen wij voor zinvolheid en niet voor zinloosheid.
Voor mezelf schrijf ik als de zin van het leven dat God liefde is.
Deze drie woorden ‘God is liefde’ vullen mijn bestaan,
daarvan, daaruit kan ik leven, daarin wil ik sterven.
Liefde geeft zin aan het leven, want liefde is alles.