Priester Pradip

Jij bent het geschenk

Bij het feest Doop van de Heer, jaar C

Tijdens ons doopsel werden wij geliefde kinderen van God. Wij kregen een geschenk, noem het een geschenkbon, een ‘win for life’. God gaf ons zijn mooiste geschenk, zijn liefde, eeuwig en trouw. Nog voor wij ons konden bewijzen, nog voor wij iets konden betekenen ging God met ons een liefdesrelatie aan. Wij zijn het mooiste wat wij Hem konden overkomen, wij zijn zijn geliefden, zijn vreugde, zijn alles. Dit grote geschenk kunnen wij van onze kant uit beantwoorden met onze liefde, met onze manier van leven. Ouders die een kindje verwachten zeggen: ‘Wij krijgen een kind.’ Elk mensenkind is een geschenk. Wij komen uit een bron van liefde en weten dat we tot die liefde zullen terugkeren.

Zo’n grote twintig jaar terug schreef een zekere Barry Adams vanuit heel wat bijbelcitaten een liefdesbrief van God aan zijn mensen. Die liefdesbrief is ondertussen in meer dan 120 talen verschenen en beroert heel wat gelovigen. Je kan de volledige brief terugvinden via www.fathersloveletter.com

Hieronder enkele citaten. Elke zin komt rechtstreeks of samenvattend uit de bijbel.

Mijn kind

Je kent mij misschien niet, maar ik ken je door en door (Psalm 139:1).
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat (Psalm 139:2).
Alles wat je doet, is bij mij bekend (Psalm 139:3).
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld (Matteüs 10:29-31),
want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld (Genesis 1:27).
Voordat je verwekt werd, kende ik je al (Jeremia 1:5).
Jij bent geen vergissing (Psalm 139:15),
ik heb je prachtig gemaakt (Psalm 139:14).
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder (Psalm 139:13).
Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde (1 Johannes 3:1),
gewoon omdat ik je Vader ben en jij mijn kind bent (1 Johannes 3:1).
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen (Matteüs 7:11),
want ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5:48).
Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6:31-33).
Ik denk oneindig veel aan je (Psalm 139:17-18).
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32:40),
want jij bent mijn kostbare bezit (Exodus 19:5).
Als je mij met je hele hart zoekt, zul je mij vinden (Deuteronomium 4:29).
Ik ben de Vader die je troost in al je verdriet (2 Korintiërs 1:3-4).
Als je terneergeslagen bent, ben ik dicht bij je (Psalm 34:19).
Zoals een herder een lam draagt, zo heb ik jou gedragen (Jesaja 40:11).

Ik ben je Vader en ik houd net zoveel van jou
als van mijn Zoon, Jezus (Johannes 17:23).
Hij kwam om te laten zien dat ik aan jouw kant sta
en niet tegenover je (Romeinen 8:31),
en om je te vertellen dat ik niet meer naar je zonden kijk
(2 Korintiërs 5:18-19).
Ik gaf alles op waar ik van hield, zodat ik misschien jouw liefde zou winnen (Romeinen 8:31-32).
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen
(2 Korintiërs 5:18-19).
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je mij ook (1 Johannes 2:23),
en niets zal je ooit nog scheiden van mijn liefde (Romeinen 8:38-39).
Kom thuis en ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt
(Lucas 15:7).
Ik ben altijd Vader geweest
en ik zal altijd Vader blijven (Efeziërs 3:14-15).
Mijn vraag is: “Wil je mijn kind zijn?” (Johannes 1:12-13).
Ik wacht op je (Lucas 15:11-32),
je Vader
Almachtige God