Priester Pradip

Over dromen en engelen

Bij de 4e zondag van de advent (A-cyclus)

Je mag voor jezelf even volgende rekensom maken:
deel je leeftijd door 3, dat is het aantal jaren dat je hebt geslapen
en als je dat getal deelt door 4
is dat het aantal jaren waarin je hebt gedroomd.
Een derde van ons leven slapen we
en we dromen ongeveer 2 uur per nacht.
Het zijn natuurlijk maar gemiddelden,
want er zijn goede en slechte slapers,
er zijn er die veel uren slaap nodig hebben en anderen heel weinig.

Laat het dus duidelijk zijn
dat dromen een belangrijke rol spelen in ons leven.
Dromen inspireren ons tot creatieve vondsten
en leiden tot nieuwe inzichten.
Ze roepen op tot actie en zijn richtinggevend, bemoedigend,
waarschuwend en voorspellend van aard.
Daarnaast helpen dromen ons
om spanningen en moeilijkheden te verwerken.
In onze dromen verwerken we alle prikkels van de voorbije dag
en worden we voorbereid op wat komen gaat.

In de bijbel komen dromen heel vaak voor op belangrijke momenten,
om mensen de weg te wijzen, te gidsen, te waarschuwen,
aan te moedigen, om hen een nieuwe toekomst te laten zien.
Engelen verschijnen in dromen als boodschapper van God.
Bijbelse dromen zijn vaak visioenen waarin de dromer
een zicht krijgt op de toekomst die God in gedachten heeft.

In de aanloop naar de geboorte van Jezus hebben engelen heel wat werk.
De engel maakt een moeilijke boodschap over aan het jonge meisje Maria,
de engel stelt Jozef, haar verloofde, gerust.
Straks zullen engelen de herders de weg naar de stal wijzen,
zij zullen met een groot aantal ‘Eer aan God in de hoge’ zingen
in de heilige kerstnacht.
Ze waarschuwen de koningen na hun kraambezoek
niet meer naar koning Herodes terug te gaan
en geven de raad aan Jozef om naar Egypte te vluchten.

De engelen verkondigen, stellen gerust,
waarschuwen en geven goede raad.
Engelen zijn helpers en boodschappers van God.
Laat engelen toe in je leven
en wie weet mag je af en toe zelf een engel zijn.

Jozef heeft er goed aan gedaan om er een nachtje over te slapen.
In zijn droom werd hij gesteund door de engel
om een wonderlijke toekomst mogelijk te maken.

Er zijn de laatste jaren veel van deze beeldjes
van de dromende Jozef in de handel.

Paus Franciscus heeft ook zo eentje op zijn nachtkastje staan
en voor het slapengaan,
legt hij een briefje met zijn zorgen onder het beeldje,
en vraagt hij de Heer op voorspraak van Jozef zijn engelen te sturen.
En dan slaapt hij goed, ondanks alle zorgen en verantwoordelijkheden.

Briefjes onder het beeldje op het nachtkastje van de paus.