Priester Pradip

Hulde aan Maria

Lucht: lucht staat voor zuurstof, ruimte, vrijheid,
maar ook voor vragen stellen, associëren, redeneren,
analyseren en verbanden leggen. Zit je teveel in je gedachten?
Lucht kan je dan helderheid geven.
Bijvoorbeeld diep in- en uitademen
in de frisse buitenlucht of uitwaaien aan zee.

Maria, jij behoorde toe aan de hemel.
Al van je geboorte af was je bestemd onze hemelse Moeder te worden.
Na jouw ja-woord aan de engel liet je het toe
dat Gods adem over je kwam en nieuw leven mogelijk maakte.
Door je eenvoudig ‘ja’ verbond je hemel en aarde.
Jij gaf jouw zoon Jezus ademruimte
om te worden waartoe Hij was geroepen.
Ook al ontnam Hij jou vaak de adem
en stokte je hart in je keel bij de uitzonderlijke woorden die Hij zei
en de manier waarop Hij jou, zijn broers en zussen heeft behandeld.
Maria, sterke vrouw, vrouw van doorstane smarten.
Na jouw dood was het duidelijk dat jij niet aan deze aarde vastzat,
maar dat de hemel jouw thuis was voorgoed.
Maria, hemelse Moeder, wij branden voor u deze wierook,
symbool van de vluchtigheid van ons leven,
maar ook teken van onze eerbied en dankbaarheid voor u.
(Eventueel kan een weesgegroet gebeden worden
bij het vooraan brengen van de wierook)

Vuur: het element vuur symboliseert warmte, licht en energie.
Het staat voor scheppingskracht, maar ook voor verlangens, passie,
inspiratie, vitaliteit, initiatief en drijfveren.
Als vuur je element is, heb je veel energie, ben je vrolijk en direct.
Bij te weinig vuur kun je je moe en futloos voelen.
Ga dan op zoek naar vuur en warmte.

Maria, jij voelde je hart branden van liefde voor God.
Met vuur en passie zong jij het Magnificat,
maar datzelfde vuur heeft jou ook verteerd.
De zwaarden in je hart konden dit vuur niet gedoofd krijgen,
daar was je geloof en vertrouwen te groot voor.
Want liefde is een brandend vuur, geen water ter wereld blust die uit.
Jij bent onze moeder van het geloof.
Jij was bij je zoon in de donkerste laatste uren,
jij was bij zijn vrienden toen bij hen het licht uitging.
Maria, jij was er bij toen de bovenzaal dreunde
en gevuld werd met vurige tongen.
Die begeestering loopt nog steeds als een vuurtje de wereld rond
om christenen aan te vuren, te bemoedigen, te inspireren.
Maria, warme moeder, onze Moeder, wij brengen een vlam aan,
verwijzend naar al het licht uit jouw leven.
(Eventueel kan een weesgegroet gebeden worden
bij het vooraan brengen van de vlam)

Aarde: aarde staat voor houvast, resultaat, duidelijkheid,
discipline en manifestatiekracht.
Als je je ideeën hebt kunnen neerzetten,
is het element aarde goed vertegenwoordigd.
Heb je hier moeite mee dan heb je het element aarde juist nodig.
Ga dan de natuur in.

Maria, ook al ben je onze hemelse Moeder,
het is door jouw ja-woord dat hemel en aarde elkaar konden raken.
Een uniek moment in de heilsgeschiedenis
heb jij mogelijk gemaakt: God wordt mens,
doorheen een vrouw van vlees en bloed.
Veel oude kerstvoorstellingen schetsen een grot
waarin de Mensenzoon geboren wordt.
Vanuit de aarde ontstaat nieuwe hemel, nieuwe toekomst,
een god die niet ver weg blijft, maar midden onder ons is.
In de opvoeding heb je hem gevoed met de vruchten van de aarde,
maar ook met wijze woorden en hemels inzicht.
Maria, jij was erbij toen je zoon in het rotsgraf werd neergelegd
als een zaadje van hoop op verrijzenis.
Maria, overal waar men gaat langs Vlaamse wegen
komen wij u tegen temidden Gods scheppingspracht.
Jij zegent de akkers en de velden, de vruchten van de aarde.
Meestal is de kleur van uw onderkleed rood, Maria,
verwijzend naar bloed en aarde.
Wij danken u voor de scheppingskracht van de natuur
en brengen daarom een beeldje van moeder aarde aan.
(Eventueel kan een weesgegroet gebeden worden
bij het vooraan brengen van het aarden beeldje)

Water: Het element water symboliseert leven, gevoel,
verfrissing en stroming. Het verbindt alles wat nodig is en vloeit.
Het waterelement staat ook voor communicatie, emoties, intimiteit,
verbeelding, instincten, diplomatie en tact.
Als je veel van het element water in je hebt, vaar je feilloos op je intuïtie.
Ben je angstig of weet je je geen raad met je gevoelens?
Dan is die verbinding er minder.
Contact met water kan helpen om de zorgen van je af te spoelen.

Maria, Stella Maris, Ster van de Zee, patrones van alle zeelieden,
jij hebt doorheen de geschiedenis de taak overgenomen
van verdwenen godinnen, beschermsters van de natuurelementen.
Zonder water geen leven.
Ook Jezus heeft zich geborgen gevoeld in je baarmoeder,
in het vruchtwater, oeroceaan van alle leven.
Het is niet verwonderlijk dat in vele oorden waar men jou vereert, Maria,
een natuurlijke bron aantreft of krachtige ondergrondse wateraders.
Je mariale blauw van je bovenkleed verwijst natuurlijk naar de hemel,
maar eigenlijk ook naar water, bron van alle leven.
Maria, jij bent onze bron van genade,
jij geeft vruchtbaarheid aan het land,
we brengen als laatste symbool een kan met helder water aan.
(Eventueel kan een weesgegroet gebeden worden
bij het vooraan brengen van de glazen kan met water)