Priester Pradip

Vooroordelen

Bij de 14e zondag door het jaar B

Vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden:
‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan?
Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is?
En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen!’
(Marcus 6:2 NBV21)

We oordelen allemaal, ook al weten we dat dat van Jezus niet mag.
‘Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
Want op grond van het oordeel dat je velt,
zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet,
zal jou de maat genomen worden.’ (Matteüs 7:1-2 NBV21)

En toch hebben we allemaal vooroordelen,
een bepaalde kijk op deze wereld, deze tijd,
deze groep mensen, die of die persoon.
We houden van orde, van overzicht, van een opdeling.
Onze vooroordelen blijven niet altijd in onze gedachten,
ze gaan soms ook ons doen en laten bepalen
en dat is niet goed, het kan dan zelfs gevaarlijk worden.

Jezus leert ons het oordelen af.
Hijzelf heeft aan de lijve moeten ondervinden
wat het effect is van vooroordelen.

Hoe kunnen wij leren omgaan met vooroordelen?
Misschien dus door op de eerste plaats zelf niet te oordelen.
Je staat niet helemaal machteloos tegenover het vooroordeel
dat anderen over je hebben.
Leer aanvaarden en erkennen dat iedereen vooroordelen heeft.
Leer ervoor te zorgen dat je eigen vooroordelen
je gedrag niet gaan bepalen.
Vooroordelen hebben gaat gemakkelijk over tot veroordelen,
tot afschrijven en tot discriminatie.
Verkondig je eigen vooroordelen niet als de enige echte waarheid.

Als christenen, mensen van de Jezusbeweging,
is het onze taak om op te komen voor wie aan de kant gezet wordt.
Wij doen niet mee aan het kwetsen van mensen,
wij proberen bruggenbouwers te zijn
en mensen met elkaar te verzoenen.
We proberen in elk debat en discussie
rustig en kalm nieuwe elementen tot nadenken binnen te brengen.
Het is aan ons om vooroordelen te doorprikken
met een goede vraagstelling.
Vragen stellen kan ertoe leiden dat de ander zich gaat afvragen
of hij of zij eigenlijk wel gelijk heeft.
Dat werkt niet altijd onmiddellijk, soms gaat er heel wat tijd over.
Het blijft onze opdracht om er voor te zorgen
dat wijzelf of anderen minder vooroordelen hebben.

Tot slot een passend gebed
naar woorden van Jack Riemer uit ‘Likrat Shabbat’:

God, we kunnen U niet zomaar bidden
om aan de oorlog een eind te maken,
want we weten dat U de wereld zo gemaakt hebt
dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden.

God, we kunnen U niet zomaar bidden
om vooroordelen uit te roeien,
want U hebt ons ogen gegeven
om in ieder mens het goede te zien.

God, we kunnen U niet zomaar bidden
om een einde te maken aan de wanhoop,
want U hebt ons de macht gegeven
om armoede te bestrijden en weer hoop te schenken.

God, daarom bidden we U om kracht,
vastberadenheid en een sterke wil, om te doén,
en niet alleen maar te bidden,
om te worden en niet uitsluitend te wensen.