Priester Pradip

Bij Psalm 141

bij de verrassende vaststelling dat in de Bijbel in Gewone Taal het woordje wierook terug is opgenomen in Psalm 141, waar in de vertaling van 2004 het ging

Lees verder »

Over verrijzenisgeloof

bij het nieuwe verrijzenisbeeld in de Margaretakerk te Knokke Ik ben blij dat heel wat medechristenen het verrijzenisgeloof delen en beleven als een wezenlijk en onmisbaar element in

Lees verder »

Kerstboodschap

We zijn geroepen om te stralen, te schitteren, ons licht te laten schijnen, want als we dat niet doen, zegt Nelson Mandela, dan kan het licht zich

Lees verder »

Paasboodschap

Elk jaar opnieuw vieren wij dezelfde feesten, herdenken we als christenen dezelfde gebeurtenissen van toen, al duizenden jaren lang wordt dat verhaal verteld over die mens die zo

Lees verder »

Pauskeuze

Zogezegd is de lente begonnen… niet te merken aan het weer, maar sinds 13 maart voel ik een andersoortige lente, een frisse en nieuwe start voor de

Lees verder »

Kerstboodschap

Engel, schilderij door Geneviève Matthys 2012 “Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die redding komt

Lees verder »

Paasboodschap

Christen, volgeling van Jezus, leef naar het woord van Jezus, doe wat Hij ons voordeed, wees mede-schepper, werk mee vol hoop aan die nieuwe scheppingstuin waarin we allen

Lees verder »

Kerstboodschap

Met de feestdagen van Kerst en Nieuwjaar worden per post ontelbare kaarten verstuurd met daarop hartelijke wensen, ook via e-mail, sms, twitter en sociale netwerken worden deze wensen verspreid. In

Lees verder »

Kerstboodschap

Zegen, licht en warmte door Jezus, het kerstkind, Zoontje van God, voor al wie dit leest en blijft geloven en leven in de liefde… Hoe kan het

Lees verder »

10 jaar priesterschap

Tien jaar geleden lag ik daar op de grond bedolven onder alle heiligen die aanroepen werden om de geroepene te zegenen, te heiligen en te wijden. Nu, na tien boeiende

Lees verder »