Priester Pradip

Lezing priesterwijding

Deze tekst schreef ik, halverwege mei 2000, naar aanleiding van mijn priesterwijding op 1 juli 2000 in Oostende. Deze sterke tekst uit de brief van Johannes bevat de eerste woordcombinatie in het Nieuwe Testament ‘God is liefde’ (1 Joh 4, 8). In het Oude Testament komt deze woordcombinatie voor het eerst voor in Psalm 84, 12 (althans in de Willibrordvertaling van 1995). Deze lezing werd in stukken voorgelezen, telkens werd het refrein ertussen gezongen. De boodschap van de tekst spreekt voor zich: leve Gods liefde! Klik op ‘spelen’ om het audiofragment uit de priesterwijding te beluisteren, uitgevoerd door het koor Solied uit de St.-Baafsparochie te Brugge…

Nooit heeft iemand God gezien, maar wie liefheeft gelooft dat God liefde is.

Vrienden, laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. En iedereen die liefheeft doet als God. Wie liefheeft, kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is Liefde. Waarom geloven we dat God liefde is? Omdat Hij Jezus, zijn Zoon in de wereld zond, opdat wij leven zouden hebben en wel in overvloed. Gods liefde is goddelijker dan de onze, Hij heeft ons altijd lief en zijn trouw is eeuwig.

Nooit heeft iemand God gezien, maar wie liefheeft gelooft dat God liefde is.

Vrienden, als God ons zo liefheeft, laten we dan ook elkaar liefhebben. Nog nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, is God in ons en wordt zijn liefde in ons volmaakt. Gods liefde is broos, Hij kan enkel wachten op onze wederliefde. Liefde dwingt niet, is geduldig en zoekt zichzelf niet. Als we durven geloven dat God van mensen houdt en dat liefde tussen mensen goddelijk is, is God niet ver meer. In Jezus hebben we Gods liefde mogen ervaren, en wij geloven in die liefde. Waar echte liefde is, is God dichtbij en zijn wij dichter bij God. Laten we daarom blij zijn en danken en zingen: God is liefde.

Nooit heeft iemand God gezien, maar wie liefheeft gelooft dat God liefde is.