Priester Pradip

De eerste Psalm

herschreef ik naar Psalm 1

Een mens gaat gelukkig door het leven als hij de wijsheid van zijn eigen hart volgt. Een mens gaat rustig door het leven als hij zich niet laat overdonderen door wat nieuwe tijden allemaal meebrengen. Ja, gelukkig is de mens die op God kan vertrouwen, die in God zijn diepste vreugde vindt. Zo’n mens is als een grote boom, geplant aan een bron van levend water. Een boom die vele goede vruchten geeft, die nooit verdorren kan, want al zijn kracht haalt hij uit het levende water. Gelukkig is de mens die uit pure goedheid zijn leven deelt met anderen. Een mens die gelooft in liefde en die liefde in alles gestalte geeft raakt bekend bij andere mensen als een vriend, iemand om van te houden. God draagt zorg voor zijn mensen. Hij is voor hen bron van leven over alle grenzen heen. De vele vruchten die mensen voortbrengen blijven bestaan omdat ze gezegend worden door Gods eigen Naam.