Priester Pradip

Gebed bij pasen 2010

Het slotgebed uit de paaswake en paasviering, na elk stukje zongen we alleluia!!!

God van leven sterker dan de dood, zie uw mensen, leef op in hen als morgenrood, doe hun ogen stralen, hun mond lachen van vreugde, omdat uw Zoon de dood heeft teniet gedaan, eenzaamheid en lijden heeft doorstaan.

God van liefde en lentekracht, zie uw mensen, maak hen moedig en toch zacht, leer hen te leven in Jezus’ geest, als water en vuur te zijn, opdat in de lijn van het bijbelverhaal mensen leren de horizon-taal.

God van waarheid en licht, zie uw mensen, maak hen doelgericht, stuw hen voort naar de wereld die ooit komen zal, Jezus’ droom die al eeuwen wordt doorverteld, dat door de kracht van zijn Naam mensen herleven en gaan opstaan.