Priester Pradip

Ontslag bisschop Vangheluwe

Net als zovele broers en zussen in het geloof ben ik diep ontgoocheld in de herder van ons bisdom. Hij was mij en ik hem genegen. Na de persmededeling was ik zwaar getroffen in het vertrouwen dat ik stelde in de ‘priester der priesters’, de herder van het West-Vlaamse kerkvolk.

Het is een slag in het gezicht van velen, het is hooi op de vork van onze tegenstanders, het is pijnlijk voor de zovele trouwe medestanders die zich met hart en ziel inzetten voor het geloof in Jezus en dat binnen het instituut van de Kerk willen waarmaken.

Ik heb groot respect om al wat Roger Vangheluwe heeft gedaan voor en in ons bisdom, voor zijn manier van herderen en geloven, zijn gemoedelijke omgang met zovele soorten mensen…

Helaas trekt nu een grote, zwarte schaduw over 25 jaar bisschopsambt, zijn naam is voor altijd stukgeslagen.

Terug is bewezen dat niemand volkomen goed is, dat het beter is op God te vertrouwen dan op een mens… “Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht.” (Psalm 118, 8-9)

Ik bid niet alleen voor hem, maar ook voor het slachtoffer en zijn familie, voor de dichtste medewerkers in het bisdom, voor de mensen die ambtshalve trouw aan hem beloofden en daarin ten diepste werden gekwetst, voor mijn collega-priesters, de parochiale medewerkers, voor de gelovigen die het al niet gemakkelijk hebben in deze tijd, voor de kinderen en jongeren die de bisschop kenden en waardeerden…

Ik bid tot Jezus, de Goede Herder bij uitstek, dat Hij zijn kerkvolk te hulp komt, dat Hij ons goede herders geeft en de slechte herders wegstuurt. Ik bid tot God, om zijn liefde, telkens weer, een liefde die blij is met de waarheid en het onrecht niet kan verdragen!

Voor mij blijft het geloof in Jezus de kern van al mijn denken en doen, wat er ook gebeuren mag met het kerkschip in de storm, mijn geloof in de liefde is onwankelbaar. Deze kerk (of welke vorm ook van geloofsgemeenschap) zal steeds een verzameling zijn van heiligen en zondaars… Laten we verder het onrecht aanklagen en de liefde alle ruimte geven!