Priester Pradip

Kerkelijke uitspraken

Het evangelie bevat een Blijde Boodschap om naar te leven; Jezus is als Gods mensgeworden liefde ons komen tonen waar het in het leven om moet gaan, de liefde voor God en mens zonder onderscheid. Telkens weer gaf Hij een duidelijk signaal – aan hen die dachten het bij het rechte eind te hebben – door radicaal de kant te kiezen van de uitgestotenen. Hij schreef geen enkele mens af, maar kon hun verkeerde daden niet goedkeuren, want liefde verdraagt geen onrecht en zwijgt niet voor de waarheid.

De daden die Jezus stelde, de woorden die Hij sprak, blijven tot op vandaag de leidraad van vele christenen om hun leven zinvol uit te bouwen. Helaas zijn door de eeuwen heen, tot op vandaag, de woorden van Jezus niet altijd even goed begrepen of toegepast. Er zijn zelfs voorbeelden uit de geschiedenis waar men in naam van Jezus onrecht pleegde en in tegenspraak met het evangelie oordeelde en veroordeelde…

Als christenen anno 2010 kunnen wij niet anders dan ook kritisch te blijven met steeds weer het evangelie in ons achterhoofd en in ons hart. Wanneer kerkleiders uitspraken doen, blijft de eerste reactie: wat zou Jezus daarover denken, hou zou Hij reageren…

Tegen het licht van het evangelie houden bepaalde kerkelijke uitspraken geen steek. (zo las ik bv. nergens in het evangelie dat Jezus ooit ziekte als straf heeft beschouwd) De keuze voor de liefde moet onze grootste zorg blijven, onvoorwaardelijke liefde, liefde zonder grenzen, liefde die verwijst naar het goddelijke, naar ruimer dan het menselijke dus…