Priester Pradip

Kerstboodschap

Zegen, licht en warmte door Jezus, het kerstkind, Zoontje van God, voor al wie dit leest en blijft geloven en leven in de liefde… Hoe kan het anders dan dat ik bij het kijken naar het kindje Jezus in de kribbe van de kerststal weer des te duidelijker besef hoe broos Gods liefde wel is. Als een hulpeloze baby wordt Hij aan mensenhanden toevertrouwd. Als een weerloos kind gebracht in de wereld van volwassenen.

Dit kerstkind haalt het nieuws niet… andere kinderen wel, zij werden misbruikt, hongeren uit, verloren hun ouders, doen slavenarbeid of moeten meedoen in de grote-mensen-oorlogen… Schande voor een wereld die zogezegd vooruitgang boekt! Schandalig wat ook door godsdienstige mensen werd misdaan, het leed dat door hen veroorzaakt wordt!  Zij spreken hun eigen boodschap tegen…

En dus voor ons een oproep, een blijvende opdracht om te blijven opkomen tegen onrecht, het broze leven te beschermen, geschonken vertrouwen eer aan te doen, dankbaar te zijn om zoveel eerlijke liefde en vooral altijd en overal zelf aan liefde gestalte te geven. De christelijke boodschap van naastenliefde en de oprechte inzet van zovele gelovigen zal ook in 2011 broodnodig blijven.

We staan er niet alleen voor, de God-met-ons, de Ik-zal-er-zijn, leeft met ons mee!