Priester Pradip

Paasboodschap

Christen, volgeling van Jezus, leef naar het woord van Jezus, doe wat Hij ons voordeed, wees mede-schepper, werk mee vol hoop aan die nieuwe scheppingstuin waarin we allen kiezen voor het leven dwars tegen dood, wanhoop en pessimisme in. Breng de Blijde Boodschap in de praktijk, laat het geen dode letter blijven! Wees blij en vreugdevol om de zovele tekenen van verrijzenis, elke dag opnieuw… Er is zoveel verrijzenis om ons heen, in onszelf. Wees blij en dankbaar om de mensen die jou leven doen, die voor jou een bron van leven en inspiratie zijn, die jou met hun enthousiasme aanvuren. Daarom ook hebben we het vuur en het water gewijd, opdat wij nooit uitgeblust zouden worden, maar aangevuurd, of anderen aanvuren, dat wij een bron van leven zouden zijn, maar nooit als een stortvloed. Wees verrijzenismensen, leef en bloei open in Gods liefde!