Priester Pradip

Kerstboodschap

Engel, schilderij door Geneviève Matthys 2012

“Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die redding komt melden!”

Met deze woorden van de profeet Jesaja worden wij uitgenodigd met kerst 2012 ook zo’n vreugdeboodschappers te zijn, om als engelen de vrede te brengen. Hoeveel deugd doet het niet als een ander ons zegt: ‘Je komt als geroepen!’ Weet dan dat je gezonden bent door God. Hoe mooi is het niet als wij een engel mogen en kunnen zijn voor elkaar. Je hoeft daarom niet met licht omgeven te zijn of met vleugels van pluimen op de rug… Gewoon je eigenste zelf zijn, maar toch met dat ietsje meer dat verwijst of doet geloven in een betere, andere wereld, een wereld van onbegrensde liefde, zo’n liefde waar Jezus het over had. Wil jij zo’n engel zijn? Wil jij boodschapper zijn van vrede, van vreugde en liefde? Ja? Grijp dan elke kans, elk moment aan om een engel te zijn. Zo groeit vrede, van hieruit, wereldwijd, ook in 2013!

in een handdruk

of twee vingers in een V

of beetje bij beetje

(peace by peace)

onverwacht

of na een lange strijd

een zee van rust

op engelenvleugels

of in woorden van waarde

een beloftevolle toekomst

soms zelfs even

in een ogen-blik

wordt vrede merkbaar