Priester Pradip

Zegening van de geliefden 2013

Dat Gods liefde in jullie werkzaam blijft, merkbaar is in jullie omgang met elkaar; in de woorden die jullie tot elkaar spreken, in het dagelijks brood dat jullie samen breken, in de dromen die jullie samen delen en in de vriendschap met zovelen, in de zorg die je voor elkaar draagt, in het antwoord op wat de ander vraagt, in de tederheid die jullie siert, en in de vreugde die je samen viert, in elk moment dat je aan elkaar denkt, in de genegenheid die je elkaar schenkt. Dat liefde als een rijke zegen van Godswege jullie aandeel in elkaars leven vermeerdert in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.