Priester Pradip

Kerstboodschap

We zijn geroepen om te stralen, te schitteren, ons licht te laten schijnen, want als we dat niet doen, zegt Nelson Mandela, dan kan het licht zich niet verspreiden…

Vanaf het moment waarop wij onze oogjes openden en het levenslicht zagen, straalt uit onze ogen datzelfde levenslicht. Doof het niet, gun het ook de ander in de ogen. Als we ons licht laten schijnen, dan kunnen ook anderen aangezet worden hun licht te laten stralen.

Jezus is voor vele gelovigen het licht van de wereld, door zijn licht zien ze de werkelijkheid veel klaarder, de nacht is wel nog donker, maar niet zo donker meer omdat ze vertrouwen in de kracht van het licht. Mocht het ook ons geloof zijn, onze kracht, dan zijn we wellicht op de goede weg.

Breng die in de schaduw zitten aan het licht, geef complimentjes en bemoedigingen, je zal anders gaan leven, je gaat lichter door het leven!