Priester Pradip

Paasboodschap en paaszegen

In de woestijn blijf je niet, daar moet je door, in de dood blijven wij niet, wij zullen leven door de liefdeskracht van God. Woestijnen zullen bloeien en juichen in lentegroen. Of zoals de profeet Jesaja het zo mooi zegt: “De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, jubelen en juichen van vreugde!”

Ook wij mogen als christenen vrolijke mensen zijn, we hebben daar alle reden toe. Wij gaan immers met geloof, hoop en liefde door het leven. Iemand die Jezus volgt maar alle hoop verliest, volgt Hem niet meer. Wij zijn mensen van de hoop, laten wij dat mooie geloof delen, die liefde verspreiden. Net zoals men in de aanpak tegen het oprukken van de woestijn oasen aanlegt, groene cirkels van hoop in de zandvlakte, zo mogen wij als groepjes christenen leven betekenen voor velen. Laten wij met Jezus’ verrijzeniskracht de verzanding, de verwoestijning tegen gaan. Laten wij voor elkaar een bron zijn in de woestijn, weldadig als regen, schaduwrijk als bomen.

“Als er genoeg oasen komen verdwijnt de woestijn vanzelf.”

Er is nog veel werk, maar we staan er nooit alleen voor, de verrezene is met ons, nu en tot het einde der tijden…

Paaszegen 2014

Mocht je zo gezegend zijn dat je elke dag met open handen kan ontvangen, dat je de creativiteit vinden mag om woestijnen om te toveren tot groene weilanden, waar bronnen van levend water niet alleen jouw hart verkwikken en sterken, maar ook van al diegenen die jou lief zijn. Mocht je zo gezegend zijn door de verrezen Christus, dat je telkens weer de kracht van het leven ervaren mag, dat je geloven mag in het licht dat sterker is dan alle duisternis. Mocht je zo gezegend zijn door de God van alle leven, de God voor wie de dood niet het laatste is, de God voor wie jij belangrijk bent en door wie je geliefd bent, de God die Jezus jou als gids heeft gegeven dat jijzelf licht en verrijzenis mag zijn voor diegenen die jou omringen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.