Priester Pradip

Paasboodschap

Zo eindigt het Marcusevangelie 16,8 (BGT): “De vrouwen gingen het graf uit. Ze vluchtten weg, want ze waren vreselijk geschrokken. Ze vertelden niemand iets, omdat ze zo bang waren.”

Dankzij die vrouwen en hun moed om de angst te overwinnen, om toch te spreken en niet langer te zwijgen… is het paasgeloof de wereld ingestuurd als een lopend vuurtje, een snelstromende rivier die leven bracht, onwankelbare hoop dat dit leven niet het enige is… Als christenen mogen wij in deze Paastijd weer met meer kracht getuigen van ons verrijzenisgeloof. Hoe moeilijk het ook is om dat met ons verstand te begrijpen, dat een dood lichaam is opgestaan, dat Jezus die doodgemarteld en afgesloten in een donker graf, het graf leeg achter zich laat en het eeuwig leven instapt. En dat Hij dat niet deed voor zichzelf, maar voor ons! Ongeloofelijk dat geloof van ons…

Angst, dood, duisternis en nacht staan in het verrijzenisverhaal/bijbelverhaal recht tegenover vertrouwen, leven, licht en de vroegte van de morgen. Ik kan jullie niet verplichten om te geloven in de verrijzenis en het eeuwig leven, maar het zijn de kernpunten van ons geloof. Sinds iemand beweerde dat godsdienst de opium is van het volk, zijn we ook vergeten, of durven we het niet meer zeggen, dat ons geloof wel degelijk geestverruimend werkt. Het is de kracht van het geloof om steeds weer open te breken. Wij die zo vaak leven, werken en bewegen onder een plafond, hebben er soms deugd aan om gewoon eens onder de sterrenhemel te gaan zitten, of een wandeling te gaan maken daar waar je grootse horizonten kan zien. Geen enkele godsdienst mag afbakenend, begrenzend zijn! Jezus heeft in al zijn woorden en daden enorme ruimte gecreëerd, openheid op liefde zonder grenzen. Zijn dood kon dan ook geen eindpunt zijn.

Geloven in het leven na de dood, doet je anders leven voor de dood. Dat is de kracht van ons geloof, dat is de rivier van rechtvaardigheid als stromend water, om vrede, vriendschap en liefde te brengen om de nieuwe wereld nu al beetje bij beetje zichtbaar te maken! Alleluja, Hij leeft. Loof God!