Priester Pradip

Kerstzegeningsgebed

God van liefde, ondanks de haat en duistere krachten kiest U ervoor om tot op vandaag in weerloze mensen geboren te worden als een stille kracht vol licht en goedheid. De broze vonk van hoop blijkt niet te doven, telkens weer staan mensen op met het licht van uw liefde in hun ogen, zij bouwen huizen van vrede, zetten hun schouders onder projecten, geven hun stem aan stemlozen, en doen dapper voort met hun hoofd in de wind, zelfs bij tegenwind houden zij stand. God van liefde, dat U zich toevertrouwt aan mensenhanden, uw eigen Zoon uit handen geeft, is een mysterie waar wij ontzag voor hebben. Wij willen uw vertrouwen niet beschamen en naar de woorden van uw Zoon elkaars naaste worden, elkaar onderdak bieden, zorg dragen voor elkaar. Zegen, God, onze goede voornemens, zegen onze koppigheid en dwarse pleidooi voor meer rechtvaardigheid en dat wij de zwaksten willen sterken, de wanhoop willen verdrijven, de duisternis verlichten, de kou verjagen door warme menselijkheid. Zegen ons in deze kerstnacht, dat wij vredesmensen blijven of nog meer worden, mensen van goede wil, die vrede op aarde willen meer dan wat ook… Zegene ons daartoe God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.