Priester Pradip

Wanneer liefde je wenkt

On Love

Lisa Hannigan & Glen Hansard, 2015, soundtrack The Prophet, vertaling naar het lied door Pradip Smagge 2017 Valentijnsviering uit De profeet, woorden van Kahlil Gibran over de liefde, vertaling door Désanne van Brederode, 2004, blz. 12-13

Wanneer liefde je wenkt, volg haar, ook al zijn haar wegen moeilijk en steil. En wanneer ze haar vleugels rond je uitspreidt, geef je dan aan haar over, ook al heeft ze er een zwaard verborgen. En als ze tot je spreekt, geloof haar dan, ook al kan haar stem je dromen verbrijzelen. Liefde zal je kronen en kruisigen. Liefde voor je groei, maar ook om je te snoeien. Liefde zorgt voor je fijnste twijgjes en schudt aan elke stugge wortel. Als korenschoven verzamelt ze je voor zichzelf. Zij maalt en zeeft je, dorst en kneedt je en dan draagt ze je naar haar heilig vuur, opdat je heilig brood wordt voor Gods heilige feest. Al deze dingen zal liefde met je doen, opdat je de geheimen van je hart leert kennen, en door die kennis een deeltje wordt, een deeltje van het hart van het leven. Maar als je in je angst slechts liefdes vrede en liefdes vreugde zoekt, dan is het beter dat je je naaktheid bedekt en weggaat van de dorsvloer van de liefde, naar een wereld zonder seizoenen waar je lachen kan, maar niet van harte, en wenen, maar nooit al je tranen. Liefde geeft niets, dan zichzelf, en ze neemt niets, dan van zichzelf. Liefde wil niet bezitten en niet bezeten worden; want liefde is genoeg. Je zegt best: ‘Ik ben in het hart van God.’ Je kan de koers van de liefde niet bepalen, want liefde bepaalt, zo ze je waardig acht, jouw koers. Te ontwaken in de ochtend met een gevleugeld hart, thuis te komen in de avond met dankbaarheid; en dan te slapen met een gebed voor de beminde in je hart en een lied van lof op je lippen.