Priester Pradip

Zegening van de geliefden 2017

God van liefde, wijd en diep als de zee, wij danken U om de liefde en vragen uw zegen over de aanwezige geliefden die samen de weg van de liefde volgen in lief en leed, in zorgen en genieten, in ziekte en gezondheid, in goede en kwade dagen.

Zegen de liefdesweg die zij gaan, zegen de vlakke wegen, maar wees een extra steun en zegen wanneer de weg steil en moeilijk begaanbaar is, wanneer bergen moeten overwonnen of uit de put moet worden gekropen. Wees een zegen op de zovele verscheidene wegen van de liefde.

God van liefde, wijd en diep als de zee, wij danken U om de liefde en dat geliefden elke dag mogen ontwaken met een gevleugeld hart en in de avond slapen gaan met een gebed voor de beminde in hun hart en op hun lippen een teder liefdeslied. Zegen en sterk hun liefde voor elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en heilige Geest. Amen.