Priester Pradip

Paasboodschap en paaszegen

Als een boom geplant aan de bron van het leven. Als een boom die na lange wintertijd of droogte tot leven komt door de weldaad van regenwater. Na deze vastentijd mogen we als christenen terug de volheid van het leven vieren. Jezus leeft! Alleluia! Na het lijden van Goede Vrijdag en de stilte van het graf jubelen we in vreugde en laten ons niet tegenhouden, wij geloven in het leven, wij leven in vertrouwen, wij vertrouwen op de liefde, de liefde maakt ons sterk. Het frisgroene van de lente doet ons de herfstkleuren vergeten. Het verrijzenisgeloof doet ons verder kijken dan onze harde realiteit. De levensboom in het symbool op onze nieuwe paaskaars verwijst naar de boom van het leven in de Hof van Eden, maar zeker ook naar Jezus’ levenskracht. Het verwijst naar de eerste psalm waarin een gelovige vergeleken wordt met een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.

In het kruis op de paaskaars zien we drie kleuren: het paars van Jezus’ kruisdood, het blauw van het levengevende water, het groen van de hoop, van de levensboom… Laten wij naar psalm 1 zijn als een gelovige die als een boom water haalt uit de bron van leven, goede vruchten dragen, daden van liefde stellen. Geen dood houdt ons tegen!

Zegeningsgebed

God van vuur en water, bron van licht en leven, doe ons geloof herleven als een boom die tot volle bloei komt doordat levenssappen onuitputtelijk energie geven. Dat wij staan als een boom van leven aan de bron van verrijzenisgeloof, dat wij de goede vruchten dragen van hoop en liefde. Zegen ons daartoe in de kracht van de Verrezene, van onze Levende Geliefde Jezus, die de boom van leven is in de tuin van verrijzen, in de tuin van eeuwig leven in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.