Priester Pradip

Drie-eenheid

Weten wie God is, klinkt misschien wat overdreven, maar wij staan niet met een mond vol tanden wanneer we het hebben over het goddelijke. Meer dan van ‘er is iets meer’, kunnen wij door Jezus het Godsbegrip verfijnen en onder woorden brengen met de woorden: liefde en barmhartigheid, Schepper en licht, Oorsprong en doel… Nooit heeft iemand God gezien, maar wie liefheeft weet dat God liefde is. En natuurlijk ook omgekeerd, wie God kent, weet ook lief te hebben. Eenheid en verscheidenheid, in liefde zijn mensen één, ik 1 en ik 2 worden ‘wij’… We kunnen moeite hebben met de triniteit, met de theorie van 3 personen in éénzelfde wezen. Laat dit maar een poging zijn, niet meer dan dat, een poging van ons verstand dat wil tellen en rekenen, begrijpen, maar laat ook ons hart meedoen in het gelovig verhaal, laten we in de liefde en dankzij de liefde eenheid zien in het goddelijke.

Ik heb hier een klein gadget meegebracht tot afsluit van deze duiding over de drie-eenheid van God: een Fidget spinner, een speeltje, oorspronkelijk bedoeld om kinderen zich te laten concentreren, maar nu een hype, een rage geworden: je ziet drie delen, maar wanneer je ze in beweging brengt is slecht 1 geheel te zien…