Priester Pradip

Logo website eengemaakte harten

Dit logo, vol symboliek, heb ik gevonden op een albumhoes van de zanger Leonard Cohen. De Canadese zanger overleed op 7 november 2016, de zanger met de zware stem. Cohen, Hebreeuws voor ‘priester’, die liedjes zong over de liefde vanuit een diepe spiritualiteit en geloof in de hemelse liefde. Leonard las ooit eens in een geschiedenisboek over synagogen, dat er in klein-Azië op de muren van de ruïne van een synagoge een tekening stond van een Davidster, maar dan alternatief, niet met puntige driekhoeken, maar met twee harten, één opwaarts en de ander neerwaarts. De harten waren in elkaar vervlochten.

Een prachtig symbool, een symbool van de liefde, de menselijke liefde en de goddelijke liefde. De liefde vanuit ons hart en de liefde die naar ons toekomt.

God is liefde, dat wij die woorden zingen, die woorden doen, die woorden eten en drinken, dat wij ze leven… dat wij die woorden in onze harten bewaren, we kennen de melodie en zingen ze door….

Ik heb aan dit symbool een eigen stijl gegeven met de warme kleurtinten rood, mijn lievelingskleur, de kleur van de liefde. De twee verstrengelde harten verwijzen naar de menselijke liefde en de goddelijke liefde, de liefde vanop de aarde en de liefde vanuit de hemel, die elkaar ontmoeten en elkaar versterken, verweven geraken met elkaar. De liefde die reikhalst en de liefde die tegemoet komt. Gods liefde die neerdaalt en voor mij, voor christenen, het duidelijkst aanwezig was en blijft in Jezus Christus…

Op 26 november november 2018 las ik in het boek ‘Wees lief voor deze ziel, veertig vensters op Leonard Cohen’ van de auteur Frank Kazenbroot (Berne Media, abdij van Berne, 2018) op blz. 71 over het boek ‘Book of Mercy’ uit 1984: “Op de voorkant staan twee harten die in elkaar geschoven zijn, het ene hart met de punt naar boven, het andere hart met de punt naar beneden. Cohen heeft dit symbool zelf ontworpen in de vorm van een hexagram. De Davidster is omgevormd tot deze twee harten. De Joodse wortels van Cohen zijn duidelijk zichtbaar. Toch geeft hij een eigen diepe betekenis aan het symbool. De twee harten zijn verstrengeld in een liefdevolle omhelzing. Het ene hart doorbreekt het andere zodat er sprake is van een gebroken hart. Op deze wijze laat Cohen zien dat er eenheid en gebrokenheid is in de liefde. Het beeld van de twee harten is voor hem zo belangrijk, dat hij het vaker zal gebruiken.’ Op blz. 123 van hetzelfde boek las ik: ‘Cohen had ervaren dat de dualiteiten in deze gebroken wereld schreeuwen om vereniging en eenwording. In ‘Come healing’ zingt hij: “The Heart beneath is teaching to the broken heart above.” Deze woorden verwijzen naar het beeld van de twee harten als Davidster dat op de voorkant van zijn psalmboek ‘Book of Mercy’ staat. Zullen de twee harten, waarvan er een gebroken is, tot eenheid kunnen komen? Zijn begeleidingsband noemde hij ‘the Unified Heart Touring Band.’

Book of Mercy 1984
Unified Hearts