Priester Pradip

Jezus, de goede herder

Jezus, de goede herder, die in alle eenvoud en nederigheid verdwaalden thuisbrengt, mag ons tot voorbeeld zijn. Dat ook wij, zonder het van de daken te schreeuwen, zonder anderen te willen overtreffen, in alle verborgenheid, doen wat het goede is. In dit beeld van ‘de goede herder’ zien we de innerlijke bron waaruit Jezus handelt en spreekt, de bron van een liefde die niet zichzelf zoekt, maar op zoek gaat naar de ander. Een innerlijke bron die overvloeit in goede daden en de keuze, telkens opnieuw, om liefde tot de kern van je leven te maken. Jezus, de goede herder, blijvend voorbeeld van ware liefde.

Klik op de foto om het volledige beeld te zien…
Goede Herder, detail uit het beeldje van Dolomiet (Monastieke familie van Bethlehem, Maria Ten-Hemel-Opgenomen en de Heilige Bruno)