Priester Pradip

Christus, Koning, welke koning?

Bij het feest van Christus, Koning van het heelal

Er was eens, heel lang geleden, hier ver vandaan… een koning…

Zo beginnen heel wat sprookjes. En die sprookjes bevatten een boodschap, een wijze les. Het gaat over wijze, goede koningen, of ook wel eens over domme, slechte koningen… Zo ook het Griekse verhaal van koning Midas, luister maar:

De god Dionysos was dankbaar voor al het goede dat koning Midas voor zijn oude vriend gedaan had, en zei tegen hem dat hij een wens mocht doen die zeker vervuld zou worden. Toen zei de dwaze Midas: “Dan zou ik willen dat alles wat ik aanraak onmiddellijk in goud verandert.” Dionysus was wel teleurgesteld dat Midas zo’n ontzettend dwaze wens uitsprak, maar hij was door zijn woord gebonden en hij stond hem toe wat hij vroeg. Dolgelukkig ging Midas weg en brak meteen een takje van een nabije eikenboom af. En kijk, het takje veranderde in zijn vingers in puur goud! Hij plukte rijpe aren van het veld en rijpe vruchten van de bomen en alles werd goud, puur goud. Verrukt liep hij zijn paleis binnen en raakte daarbij de deurposten aan. Ze fonkelden in de zon, ze waren ineens van goud! Zelfs het water waarin hij zijn handen doopte werd goud! De tocht had hem hongerig gemaakt en dus beval Midas zijn dienaren hem een maaltijd te brengen. Goedgemutst ging hij aan tafel zitten, waarop heerlijk wit brood en geurig gebraad op hem wachtten. Zijn hand greep naar het brood, maar de heilige gave van de godin Demeter veranderde tussen zijn vingers in blinkend hard metaal. Toen pas zag Midas in hoe verschrikkelijk de gunst was die hij van de god had gesmeekt. Hij verwenste zijn dwaasheid, die hem te midden van onmetelijke rijkdom tot de hongerdood veroordeelde.

Ook Jezus heeft vaak verteld over koningen, maar Hij wilde zelf geen koning zijn naar menselijke maatstaven, wel een koning naar Gods hart…, als een wijze leraar, een goede herder en lijdende dienaar. (Zie foto bovenaan met vier Jezusbeelden)

In dit weekend van Sint-Ceciliavieringen verwijs ik ook even naar de muziek en de grondtoon van ons leven, mag het liedje dat in ons hoofd blijft spelen een lofzang zijn? Bekijk hier het filmpje.

Beeld uit 1933 in de Karmelietenkerk te Döbling in Wenen, Oostenrijk