Priester Pradip

Tafelgebed ‘Sint-Cecilia’

Tafelgebed 

in liefdevolle gedachtenis aan Luc Delanghe (°14 oktober 1949 + 14 oktober 2018), dirigent van het interparochiaal koor DaMoRi, tekstbewerking door priester Pradip Smagge op 22 november 2018 naar M. Vasalis ‘Als daar muziek voor is’, naar Jannet Delver ‘Van liefde die overvloeit’ en Psalm 150 BGT

God, U die ons zingen laat over liefde die overvloeit vanuit de diepte tot hoog in de sterren, over liefde die ons hele bestaan vervuld en optilt, die alles en allen in zorg en aandacht de kus van de vrede geeft.

God, ons leven is te wonderlijk om het volledig te kunnen begrijpen. Maar U bent de liefde, de melodie die in ons hoofd blijft spelen. U, God, geeft inspiratie en talenten aan muzikanten, componisten, dirigenten en koren om de liefde in alle toonaarden te doen weerklinken, om woorden op muziek op te doen stijgen vanuit de diepte tot hoog in de sterren…

2 x refrein ‘Van liefde die overvloeit’

Wij gedenken Jezus, die met een lied van vrede in de mond, de goede toon wist te vinden om mensen in samenklank het loflied te doen zingen op het wonder van uw liefde. Vanuit de psalmen, het zangboek, ook in Jezus’ leven, klinken tot op vandaag klaag- en lofzangen U ter ore. Want alles wat leeft zingt voor God in zijn heilige tempel, zingt voor hem, want God doet wonderen.

In vreugde klappen we in de handen en dansen, in verdriet en rouw verstillen we in mineur. Ook Jezus is de weg gegaan van de lofzang Hosanna, naar de klaagzang op Goede Vrijdag.

We gedenken hier en nu, hoe Jezus op die laatste avond…

We gedenken hoe dit gebaar van breken en delen tot op vandaag mensen aanzet werk te maken van Jezus’ woorden en daden, Hij leeft in hen voort, want steeds weer opnieuw vloeit vanuit de diepte tot hoog in de sterren de eeuwige liefde…

2 x refrein ‘Van liefde die overvloeit’

God van liefde, U zegt ons: ‘Als daar muziek voor is, dan wil Ik het horen… muziek voor jonge en oude mensen. En als er wijsheid is die geen vermoeidheid is, en helderheid die geen versterving is, wil Ik die zien, wil Ik die horen.’

Uw Geest schept in ons het lied, Jezus’ levenskracht wekt ons op en geeft ons de vrijheid nieuwe harmonie te vinden, ook wanneer het ritme van het leven verstoord wordt. In verrijzenisgeloof bidden wij verbonden met en voor onze geliefde overledenen… dat zij in liefde leven voor eeuwig.

God, U die ons zingen laat over liefde die overvloeit vanuit de diepte tot hoog in de sterren, over liefde die ons hele bestaan vervuld en optilt, leef door ons, ga met ons, wees in ons, dat uw Naam geprezen en bezongen blijft…

2 x refrein ‘Van liefde die overvloeit’