Priester Pradip

God is gratis

Bij het hoogfeest Heilige Drie-eenheid (B-jaar)

Twee verhaaltjes en een lied bij dit moeilijke thema van de drie-eenheid van God…

De duizendpoot
Aan de duizendpoot werd gevraagd
hoe hij dat toch deed om zo goed vooruit te komen.
Welke poot eerst en welke volgden dan?
De duizendpoot dacht diep na, want hij had daar nog nooit bij stilgestaan,
stilgestaan bij de vraag hoe hij vooruitkwam.
Hoe meer hij erover nadacht, hoe moeilijker het voor hem werd.
Uiteindelijk lukte het hem nooit meer om vooruit te geraken…

Legende
Een legende vertelt hoe Augstinus in de tijd dat hij bezig was
aan zijn boek over de Drie-eenheid (‘De Trinitate’)
op een dag wandelde langs het strand
in de buurt van zijn bisschopsstad Hippo.
Hij was in diepe gedachten verzonken toen op een goed moment
zijn aandacht getrokken werd door een spelend kind
dat een kuiltje in het zand had gegraven
en keer op keer bedrijvig naar de vloedlijn liep met een bakje,
waarin hij water schepte om het in zijn kuiltje uit te gieten.
Toen Augustinus dat zo enige tijd had aangezien,
vroeg hij aan het kereltje waar hij toch mee bezig was.
‘Ik probeer’, zo luidde het antwoord,
‘de zee in dit kuiltje over te scheppen.’
‘Maar dat kan toch niet?’ glimlachte Augustinus.
‘Evenmin kunnen wij mensen’ zo antwoordde het jongetje,
‘het grote mysterie bevatten van Gods Heilige Drie-eenheid.’

Luisterlied
Laten we nu een dichter aan het woord,
Herman van Veen, over het woordje God… (God is gratis)

God is de wind, jongen, die door je haar waait
God is de zon, jongen, die je gezicht verwarmt
God is geen bijl, God is geen wet
God is geen standbeeld, God is geen oordeel
God is een vlok, God is een sneeuwvlok die op je hand smelt
God is een woord, God is een naam die in je hart woont

God is gratis