Priester Pradip

Wat we geven

herwerkte tekst naar Tullio Colsalvatico, Witte Donderdag 2019

Enkel het brood dat wij te eten geven zal onze honger stillen.

Enkel de gevangene die wij verlossen zal ons bevrijden.

Enkel het kledingstuk dat wij wegschenken zal ons bekleden.

Enkel de zieke die wij bezoeken zal ons genezen.

Enkel het water dat wij te drinken geven zal ons verkwikken.

Enkel het bemoedigende woord dat we uitspreken zal ons troosten.